“Ένα σκίτσο (από το Ελληνικό σχέδιος – εκτελεσμένο πρόχειρα) είναι μια γρήγορη, στο χέρι ζωγραφιά, που συνήθως αφήνεται μισοτελειωμένη. Ένα σκίτσο εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς: μπορεί να καταγράψει κάτι που ο καλλιτέχνης βλέπει, μπορεί να καταγράψει ή να εξελίξει μια ιδέα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα, με μια πρόχειρη απεικόνιση, υποδεικνύοντας την άποψη ή την αρχή.

Σκίτσα μπορούν να δημιουργηθούν με όλα τα μέσα. Ο όρος συνήθως χρησιμοποιείται σε γραφικά έργα, εκτελεσμένα με ξηρά μέσα όπως μολύβια, ξυλομπογιές ή παστέλ. Μπορεί επίσης να αφορά ζωγραφιές με στυλό ή μελάνι, καθώς και νερομπογιές ή λαδομπογιά. Τα τελευταία γενικώς χαρακτηρίζονται ως σκίτσα νερομπογιάς ή λαδομπογιάς…”

Pin It on Pinterest